top of page
Forside-BøGodtLiv.jpg

GODT

LIV

Bø Godt Liv er en inkluderende forening som vil være en tydelig aktør i det lokale liv i Bø kommune, en viktig bidragsyter og ressurs for å være med å skape et godt lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg og engasjement.

 

Bø Godt Liv vil utvikle og tilby prosjekter til beste for lokalsamfunnet, kurs og seminarer som kan gi sunnere og sannere liv og relasjoner.

 

Bø Godt Liv vil knytte kontakter og bygge nettverk. 

20. juli – 3. august

Bø Museum til Bø Kirke

2024 Bø Kirke feier 200 år

Info til Bøfjerdinger

bottom of page